สุภาพร พรมชาติ
ผลงานที่1.
ให้นักศึกษาทำสไลด์ 2 หน้า
หน้าแรกแทรกไฟล์เคลื่อนไหว
หน้า2 แชร์ไฟล์ youtube เรื่องดิจิทัล

ผลงานที่2.
ทำโปสเตอร์จากโปรแกรม canvaผลงานที่3.
ให้นักศึกษาจัดทำรูปตัวเองเป็นตัวการ์ตูน animationผลงานที่ 4.
คำขวัญ
ความคิดเห็น